Urząd pracy Szczecin, oferty pracy z miasta i okolicy

Szczecin – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie włocławskim. Wieś posiada dwie części miejscowości: Stara Wieś oraz Zbijewo-Parcele. Zobacz też: Szczecin,Szczecinek, Szczeciniak, Szczecinki, SzczecinowoKategoria:Gmina Chodecz en:Szczecin, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship...

Oferty pracy w mieście Szczecin

Najbliższe oferty pracy

Mechanik utrzymania ruchu Kutno

Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych,remont,konserwacja i naprawa w/w urządeń

Diagnosta samochodowy Chodecz

Przeprowadzanie przeglądów okresowych w pojazdach samochodowych,doświadczenie w zawodzie diagnosty.

Przedstawiciel handlowy Kutno

Realizacja spotkań umawianych przez dział Call Center

Elektronik Kutno

Zapewnienie płynnej pracy maszyn produkcyjnych od strony elektrycznej i elektronicznej,naprawa i regulacja urządzeń elektromechanicznych, analizowanie przyczyn powstawania awarii

Sprzedawca-kasjer Kutno

sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych, obsługa kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych, lotomatu

Inspektor ds. ochrony pasa drogowego r11/31-1217/14 Choceń

Zakres zadań: 1) koordynowanie robót w pasie drogowym a )wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót b) wydawanie decyzji w związku z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem dróg, c) wydawanie decyzji na umieszczanie w pasie drogowym reklam i obiektów handlowych, 2) opracowywanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, 3) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami położonymi w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych 4) przeprowadzanie podziałów geodezyjnych i przygotowanie materiałów do wykupu gruntów na cele drogowe oraz regulacji stanu prawnego, 5) współpraca z inwestorami infrastruktury technicznej dotyczącej planowania i realizacji budowy oraz utrzymania urządzeń podziemnych lokalizowanych w pasie drogowym, 6) prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i mostów, 7) zaliczanie i pozbawianie dróg odpowiedniej kategorii oraz ustalanie ich przebiegu, 8) opracowywanie wniosków, informacji, opinii dla Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, Komisji w zakresie swoich obowiązków, 9) prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi, 10) udzielanie odpowiedzialności na interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz pisma z zewnątrz w/w zakres obowiązków, 11) współdziałanie z drogomistrzem i brygadami utrzymaniowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

Tokarz Kutno

Obsługa tokarki,toczenie w metalu

Magazynier Kutno

Przyjmowanie,układanie,zabezpieczenie oraz wydawanie towaru.

Przedstawiciel handlowy r32/3232-1238/14 Skrzynki

branża paszowa i dodatki paszowe

Pracownik biurowy r96/3128-1200/14 Kruszyn

praca związana z zarządzaniem transportem międzynarodowym

Strefa numeracyjna to (+48) 54